Karel Kohout - škola (vybrané školní práce)

S většími (Ing @ FIS VŠE) či menšími (90 kreditů @ IES FSV UK) úspěchy se mi několik let dařilo předstírat studium, během něhož jsem vyprodukoval několik více či méně zajímavých textů.

Mějte na paměti, že jde o školní práce — jsou obvykle psané ve stresu v brzkých ranních hodinách těsně před odevzdáním (studentský syndrom), místy obsahují chyby (nebo jsou některé části záměrně vynechány). Rozsah a obsah odpovídá často striktnímu zadání. Novější práce obvykle mají lépe zpracované zdroje a vypadají typograficky rozumněji (jak se postupně učím s TeXem).

Dobré texty

IT Risk register - diplomová práce (12/2012, obhájena 1/2013, oceněna děkanem FIS VŠE jako excelentní studentská práce - ESOP)

Obsah práce je možné odhadnout podle abstraktů (níže) nebo první kapitoly. V případě zájmu o vyzkoušení modelu registru mi prosím napište na můj email (aplikace není veřejně přístupná kvůli vytížení serveru).

The theoretical part of the thesis analyzes several selected methodologies and best practices related to information technology risks management, with focus on documents and guidance developed by ISACA. It builds a set of ideas and basic requirements for effective model of an IT risk register. Strong emphasis is placed on mapping CobiT 4.1 based Risk IT to COBIT 5.

The practical part describes implementation of an exploratory web-based IT risk register in Python programming language utilizing the Django framework and employs concepts from the analysis.

Teoretická část diplomové práce analyzuje několik vybraných metodologií z oblasti řízení rizik IT se zaměřením na dokumenty vytvořené profesní organizací ISACA. Výstupem jsou doporučení a základní požadavky na efektivně fungující model registru rizik IT. Text klade velký důraz na propojení COBIT 5 s Risk IT, který vychází z CobiT 4.1.

Praktická část popisuje implementaci modelového registru rizik IT v programovacím jazyce Python s frameworkem Django za využití konceptů představených v teoretické části.

Studie rozvoje systému (5/2012)
Návrh úpravy procesů v Lázních Třeboň na 4SA511 (Optimalizace podnikových procesů) s legendárním panem profesorem Adamcem. A rámci autorského týmu jsem zpracovával zejména část věnující se efektivnímu plánování lázeňské péče, úvodní mapu procesů a datových objektů a studii možné budoucí ekonomické situace lázní.
Problémy auditu informačních systémů a kryptografie (5/2011)
Seminární práce na 4SA425 (Audit informačních systémů) a spojení auditu a kryptografie, včetně detailní detailní prezentace (a recyklace starších materiálů).
Hra – simulace investic do reklamy při provozování e-shopu (12/2010)
Dokumentace k programu a seminární práci na 4SA414 (Systémy pro podporu rozhodování). Pokud si chcete hru zahrát, dejte mi prosím vědět na můj email (není veřejně přístupná kvůli vytížení serveru).
Inovace v zážitkové agentuře (11/2010)
Krátký popis (nejen) technologických inovací v rámci menšího e-shopu na předmět Organizace a informace. K dispozici je i prezentace (4SA413).
Security of small business e-commerce sites - bakalářská práce (6/2010, obhájena 8/2010)

Zejména zabezpečení malých internetových obchodů. Doporučuji kouknout i na errata (varianta zde má opravy již zapracované), ke stažení je i (nepoužita) prezentace k obhajobě. Abstrakt:

The thesis describes selected security issues affecting small business e-commerce sites in the European Union and also shows whether such issues exist in authentic applications currently being used by means of a small scale study.

It presents several specifics of e-commerce, a summary of European Union (European Community) law with focus on private data protection and unsolicited mail based on literature search and an overview of minimum security requirements for web-based applications. The research part contains an assessment of parts of a source code, documentation, incident response procedures and installation scripts of seven most popular PHP open-source shopping carts with regard to security derived from criteria and directives defined in the theoretical part. A limited field study of possible effects of security (or of lack thereof) on turnover is conducted and results are available at the end of the thesis.

V bakalářské práci jsou popsány vybrané problémy spojené se zabezpečením malých internetových obchodů v zemích Evropské unie.

Formou studie zkoumá, zda se zmíněné problémy vyskytují v reálně používaných aplikacích. Na základě podkladové literatury rozebírá některá specifika elektronického obchodování, evropské komunitární právo se zaměřením na ochranu osobních údajů a nevyžádaná obchodní sdělení a uvádí přehled minimálních požadavků na zabezpečení webových aplikací. Výzkumná část obsahuje zhodnocení sekcí zdrojových kódů, dokumentace, instalačních skriptů a řešení bezpečnostních incidentů sedmi nejpoužívanějších PHP open-source e-shopů s ohledem na požadavky stanovené v teoretické části. Prezentovány jsou i výsledky menší studie možného efektu zabezpečení na obrat internetového obchodu.

Bezpečnost šifry DES (6/2010)
Rozbor Data Encryption Standard (základní principy, matematické zvláštnosti, slabiny) na 4IZ227 (Bezpečnost informací v internetu).
Tajemství čínského pokoje (5/2010)
Recenze knihy Stanisława Lema na 4SA312 (Teorie a praxe informačních systémů).
Vybrané útoky proti hašovací funkci MD5 (5/2010)
Seminární práce k prezentaci o slabinách MD5. V dobrých textech díky pohádce o Červené Karkulce (zkontrolujte hash s první stranou seminárky, aneb kolize v praxi). Jeden z výstupů z 5IZ525 (Teorie kódování a šifrování).
Nákup zboží českým zákazníkem v zahraničním e-obchodě B2C (4/2010)
Seminární práce o problémech při nákupu v zahraničí (právo, daně, doprava atd.) na 4IT325 (Podnikání a obchodování na Internetu). K práci jsem psal i doplnění o problémech prodeje digitálních statků.
On the Irrelevance of Corporate Financial Policy (12/2009)
Rozbor Stiglitzova textu na 1FP201 (Finance podniku).
Sítě WLAN dle 802.11 – bezpečnost (11/2009)
Seminární práce o různých standardech zabezpečení bezdrátových sítí na 4IT321 (Technické prostředky a technologická infrastruktura IS).
Kvalita dat a lidský faktor v podnikových informačních systémech (6/2009)
Esej na 4IT314 (Podnikové informační systémy 1) o vlivu uživatelů na kvalitu dat (a naopak).
Rezervace zážitků (5/2009)
Zkouškový příklad na 4IT218 (Databáze), zde návrh (hypotetické) databáze rezervačního systému zážitkové agentury.
EU and Turkey: Accession of Turkey - a problem or an opportunity? (11/2008)
Proč by Turecko (ne)mělo mít možnost vstoupit do EU z ekonomických důvodů, včetně pokusu o srovnání dat. Prezentace na Evropskou ekonomickou integraci (European Economic Integration). Spoluautor: Jan Winkelhōffer.
Poškozují krádeže software ekonomiku? (1/2008)
Základní předpoklad: krádeže software poškozují nás všechny, ale nikoliv firmy, které software v masovém měřítku produkují (například Microsoft). Esej na Seminář k aktualitám.
McDonaldizace společnosti (12/2006)
Polemika s knihou (autor George Ritzer) na skvělé přednášky Úvodu do sociologie profesora Petruska.

Slabší texty

Applicability of ISMS standards in the SME e-commerce sector (12/2010)
Text na Řízení informačních systémů. K dispozici je i prezentace (4SA431).
Projevy vlivu jednotlivých složek okolí na podnik (12/2010)
Delší rozbor vlivu okolí na podnik na vybraných příkladech na předmět Informace a organizace (4SA413).
Kvalita informací v organizaci (11/2010)
Krátká seminární práce na Informace a organizace (4SA413).
Trh obnovitelných zdrojů (9/2009)
Část seminární práce na 4IZ210 (Zpracování informací a znalostí).
EU to Russia: Fellow or serf? (11/2008)
Poměrně široce pojaté povídání na Evropskou ekonomickou integraci (European Economic Integration). Spoluautor: Jan Winkelhōffer.
SCM, APS: Kalkulace nákladů a přínosů z pohledu potenciálního klienta (6/2009)
Prezentace na 4IT314 (Podnikové informační systémy 1).
Konfigurace Apache (4/2008)
Starší text o Apache 2 na 4IZ110 (sítě). Obsahuje nepřesnosti (bohužel jen z části záměrné) a chyby.
Kauza Microsoft - stanovisko konkurence (1/2008)
Příprava na předmět Teorie regulace a ochrany hospodářské soutěže aneb „proč je Microsoft zlý.“
Zlatý standard (12/2007)
Povídání o systémech, založených na zlatém standardu a vše okolo. Slabší citace; sepsáno na Economic Policy I.
Iran (4/2007)
Prezentace na Angličtinu pro ekonomy II. Spoluautoři: David Antoš, Josef Stráský, Michal Paulus
Poprava Saddáma Husajna - „sociologický“ rozbor události (12/2006)
Povídání na sociologii.

Špatné texty

Špatné práce zde nenajdete ;-) .

Nahoru